CORONA: bijzonder uitstel van betaling

De afgelopen weken (tijdens de corona crisis) ontvangen wij veel vragen van ondernemers. Veel van deze vragen zijn het resultaat van de maatregelen die door de overheid aangekondigd zijn.

Een vraag die regelmatig terugkomt is de melding betalingsonmacht door bestuurders van vennootschappen. Deze meldingsplicht ontstaat op het moment dat de vennootschap / ondernemer niet in staat is om zijn belastingen te voldoen. Doet hij deze melding niet tijdig, dan kan hij persoonlijk / hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen.

Belangrijk om te weten is dat de bestuurdersaansprakelijkheid zich beperkt tot de loonheffingen / loonbelasting, de omzetbelasting (ook wel BTW), kansspelbelastingen en milieubelasting, accijnzen, verbruiksbelasting van alcoholische dranken en van pruim- en snuiftabak.

Een specifieke vraag die wij krijgen is of de meldingsplicht ook geldt in de tijden van deze corona crisis en geldt in combinatie met het doen van een verzoek tot bijzonder uitstel. Voor dat laatste hebben wij op onze website een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld.

Het antwoord op deze vraag is ja, ook in deze tijden van de corona crisis adviseren wij u om tijdig een melding van betalingsonmacht te doen. Een melding is tijdig gedaan indien het verzoek binnen twee weken nadat de belasting (of premies) door de Belastingdienst ontvangen is. Deze melding dient schriftelijk te worden gedaan, waarvoor wij u doorverwijzen naar de website van de Belastingdienst waarop een formulier beschikbaar is. formulier

Welke volgorde moet ik aanhouden?

  1. Indien u geen gebruik maakt van een boekhouder / accountant / belastingadviseur, dan adviseren wij u allereerst om altijd tijdig uw aangiften te verzorgen en in te dienen bij de Belastingdienst. Om bijzonder uitstel van betaling te krijgen dient namelijk een aanslag vastgesteld te zijn.

  2. Doe direct middels het formulier op de website van de Belastingdienst een melding van betalingsonmacht. Bekijk hier het formulier.

    Houd hierbij rekening dat het verzoek tijdig, dus binnen twee weken nadat de belasting betaald had moeten worden, door de Belastingdienst wordt ontvangen. Informeer uw adviseur hierover zodat hij/zij hier rekening mee kan houden of vraag uw adviseur om u hiermee te helpen.

  3. Wacht vervolgens op de aanslag die je gaat ontvangen van de Belastingdienst.

  4. Dien ná ontvangst van de aanslag een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling in. Vermeld in deze brief de aanslagnummer waarop jouw verzoek betrekking heeft. Een voorbeeldbrief kunt u downloaden op deze website.

Het is mogelijk dat nadere berichtgeving komt vanuit de overheid over dit onderwerp. Houd onze website of de nieuwsberichten in de gaten, of neem via f.sanci@profinancials.nl contact op met Ferhat Sanci. Belastingadviseur bij Profinancials.

Tax Return support needed?

Please visit our income tax return page (ENG) and request your dutch tax filing online!